ధృవపత్రాలు


ఆహార ఉత్పత్తి లైసెన్స్


ఆహార ఉత్పత్తి లైసెన్స్


జిలిన్ మైనింగ్ లైసెన్స్


ISO 4001


ISO 9001


ISO 22000


జిలిన్ యువాన్ టోంగ్ మినరల్ కో., లిమిటెడ్ హాలా సర్టిఫికేట్


జిలిన్ యువాన్ టోంగ్ మినరల్ కో., లిమిటెడ్ హాలా సర్టిఫికేట్


కోషర్